Tự học Kinh Dịch – Phần 1: Mở đầu Kinh DịchThái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa ra vạn vật.
Giải thích số ở Hà Đồ.

Trong video có chỗ ghi sai: 3:17 phải là Thiên ngũ sinh thổ chứ không phải sinh hỏa. Xin cảm ơn đã đính chính!
Facebook:

Tự học Kinh Dịch:
Phần 1: Mở đầu Kinh Dịch
Phần 2: Giới thiệu quẻ Dịch
Phần 3: Tìm hiểu soán từ, hào từ

Xem toàn bộ 64 quẻ Kinh Dịch (Phan Bội Châu) tại đây:

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *