Top 10 những người giải rubik nhanh nhất thế giới (5/2019)Link nhạc:
10. Drew Brads: 4.76
Bill Wang: 4.76
9. Mat Valk: 4.74
8. Zibo Xu: 4.72
7. Tanzer Balmtas: 4.64
5. SeungBeom Cho: 4.59
Jakub Kipa: 4.59
4. Max Park: 4.40
3. Patrick Ponce: 4.24
2. Feliks Zemdegs: 4.22
1.Yusheng Du: 3.47

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/game/

Article Categories:
Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *