thương hiệu vàng công nghiệp – phần1Sáng 25/01/2015, tại Nhà hát lớn (Hà Nội), Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng – cơ quan thông tin lý luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố “Thương hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam” lần thứ nhất, năm 2014.
Tới dự buổi lễ có các ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Xuân Hạ, Cục trưởng Cục công nghiệp địa phương; Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam cùng đại diện hơn 100 doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.
Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2014, được xem là một năm có rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, song với những quyết sách tháo gỡ kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành, trong đó có sự tham gia tích cực của Bộ Công Thương, sự đồng thuận hưởng ứng cao của toàn dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta giữ được ổn định. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã xác định “Chiến lược đẩy mạnh CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. Qua đó, khẳng định mũi nhọn của nền kinh tế trong những năm tới chính là tập trung phát triển công nghiệp.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Nguyễn Văn Đừng – Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, Trưởng Ban tổ chức đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Chương trình là tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân trong cả nước có những đóng góp thiết thực và mong muốn cho sự nghiệp công nghiệp Việt Nam phát triển. Thông qua chương trình, cộng đồng các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực công nghiệp nông thôn sẽ có cơ hội đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng…, qua đó có sự liên kết, hình thành chuỗi sản xuất các mặt hàng, sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu càng cao của xã hội, vì lợi ích của tiêu dùng trong nước, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế.
Với mục đích và ý nghĩa đó, trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam lần thứ nhất, với gần 200 đơn vị đăng ký tham gia, Ban Tổ chức chương trình đã căn cứ vào các tiêu chí để rà soát, thẩm định, đánh giá và lựa chọn ra 102 đơn vị tiêu biểu được tôn vinh trong Lễ công bố lần này. Đây là những đơn vị đã có những thành tựu, những nỗ lực và cố gắng vượt qua khó khăn thách thức, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của thương hiệu trong lĩnh vực công nghiệp. Đóng góp tích cực cho nền công nghiệp nước nhà nói riêng và kinh tế – xã hội nói chung.

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/cong-nghiep/

Article Categories:
Công Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *