Proview Faker – Màn hình máy tính Faker đánh Camile trong trận SKT vs CG – Proview CKTG 2019Proview Zeros:
Proview Faker – Màn hình máy tính Faker đánh Camile trong trận SKT vs CG – Proview CKTG 2019

– Anh em Đăng Ký ủng hộ mình nhé:

– Proview Levi Nocturne:

– Proview Kiaya:

– Xem thêm trong danh sách phát Proview CKTG 2019:

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/game/

Article Categories:
Game

Comments

  • Xem thêm Proview trong phần mô tả, Anh em Đăng Ký ủng hộ mình với nhé:https://www.youtube.com/channel/UCnEZioYyPztj14PceXSyCNw

    BN LOL June 8, 2020 8:52 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *