Định vị công trình theo đường chuẩn là đường thẳng (Reference Line) HDSD máy toàn đạc Leica1. Xác định đường gốc. Một đường gốc được gắn với 2 điểm gốc và được xác định theo 3 cách.
– Đo tới điểm gốc.
– Nhập toạ độ bằng tay.
– Gọi điểm từ bộ nhớ.
a) Đo tới điểm gốc. Nhập tên điểm PtID và đo bằng phím [ALL] hoặc [DIST]/[REC].
b) Với điểm gốc đã biết toạ độ
1) Điểm gốc thứ nhất.
2) Điểm gốc thứ hai.
3) Đường gốc.
4) Đường chuẩn.

[FIND] Tìm kiếm điểm PtID trong bộ nhớ.
[ENH] Nhập toạ độ bằng tay.
[LIST] Hiển thị những điểm có sẵn trong máy.
Xem chi tiết tại :
Xem ở Link hay:

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/xay-dung/

Article Categories:
Xây Dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *