Dây chuyền sản xuất điện gióKhi sử dụng năng lượng gió 3 – hiệu quả có thể nêu như: Thứ nhất – Tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai có khả năng thay thế nhanh. Thứ ba giảm các chất thải độc hại từ các công trình năng lượng vào môi trường xung quanh. Việc sản xuất điện năng gắn liền với những thiệt hại cho môi trường xung quanh. Loại và quy mô thiệt hại phụ thuộc vào công nghệ sản xuất điện năng. Để xác định những giá trị bù lại khi có hay do môi trường đôi khi phải đánh giá toàn bộ dây chuyền sản xuất bao gồm cả chu trình nhiên liệu và chu trình xây dựng. Đối với các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) đốt than chu trình nhiên liệu bao gồm khai thác than, vận chuyển, bảo quản và đốt than, tận dụng các chất thải khói và tro. Cũng tương tự như trên, chu trình xây dựng nhà máy điện bao gồm chính việc xây dựng nhà máy điện, công tác vận hành nhà máy vài chục năm và khi kết thúc thời hạn sử dụng nhà máy điện – đưa ra khỏi vận hành và tháo dỡ. Ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của từng giai đoạn riêng biệt của chu trình nhiên liệu và chu trình xây dựng được xác định cho toàn bộ “cuộc đời” của nhà máy điện, mặc dầu trong việc xây dựng và tháo dỡ chỉ tính đến ô nhiễm thuộc thành phần năng lượng. Đối với các NMĐG các thành phần chi phí phụ bên ngoài chủ yếu thuộc địa phương là tác động ảnh hường về thị giác và tiếng ồn. Đối với các NMNĐ đốt than thành phần lớn nhất của các chi phí là thiệt hại đối với các nhà cửa và công trình. Thực tế không lớn lắm đối với các NMNĐ hiện đại, nhưng với các NMNĐ hiện hành thiệt hại đó khá cao do lượng thải khá lớn. Những lượng phát thải của các NMNĐ bao gồm các khí CO2, CH4, CO và N2O NMĐG chỉ thải ra 11-27g CO2/KWh, còn NMNĐ thải ra từ 875 – 1018 g CO2/KWh ; gấp hàng trăm lần so với NMĐG. Tất nhiên, gió là dạng năng lượng vô hình và mang tính ngẫu nhiên rất cao nên khi đầu tư vào lĩnh vực này cần có các số liệu thống kê đủ tin cậy. Nhưng chắc chắn chi phí đầu tư cho điện bằng sức gió thấp hơn so với thủy điện. Toàn bộ chi phí cho một trạm điện bằng sức gió 4.800kW khoảng 3.000.000 euro Với 500 trạm điện bằng sức gió loại 4.800kW sẽ có công suất 2,4 triệu kW, bằng công suất Nhà máy thủy điện Sơn La, tổng chi phí sẽ là: 500 x 3.000.000 = 1,50 tỉ euro = 1,875 tỉ USD, chi phí này nhỏ hơn 2,4 tỉ USD là dự toán xây dựng Nhà máy thủy điện .

Russian Customer visiting Welding Column Boom Machine Plant
Автоматическая сварочная установка для сварки обечаек

WIND TOWER ENERGY – TANK WELDING FIT-UP ROLLS

Tank Rollers for fit-up of vessel shell

Narrow Gap Weld: Revolution for thick plate welding

Do not hesitate to contact us if you need further information.

Best regards!
Bobby Xie (Sales Manager)

Bota Heavy Industry Co., Ltd.
Add: Xu Jiaying Industrial Park, Xin Dian,Luoyang, China
Tel: +86-173-6179-0931 Fax: +86-0379-65559906
Whatsapp: +86-1381-7586-434
bobby@botaweld.com ; Skype: axletec

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/cong-nghiep/

Article Categories:
Công Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *