60 Phút của các Xì Trum • Sưu tập 3 • Xì Trum



00:00 – 12:26 – Tí Tham Aên Quaù Tham Aên
Greedy overdoes it. He’s getting heavier and heavier until his weight puts him in jeopardy. The evil Gargamel is going to catch him… Can Greedy be saved by Papa Smurf?

12:27 – 23:57 – Ñöøng Laõng Phí
Growing, harvesting and preparing food takes up much of the Smurfs’ time. Handy invents a machine that farms and processes food. But this wonderful invention has its drawbacks…

23:58 – 35:28 – Laïnh Run Xì Trum
Winter has come all of a sudden. The Smurfs are almost all victims of smurfmonia. Can tracker Smurf find the healing smurfroot without falling into the evil Gargamel’s traps?

35:29 – 46:59 – Ngöôøi Ngoaøi Xì Trum
Dreamy wants so much to encounter beings from outer space that no one believes him when he talks of having met one. Yet the arrival of this extraterrestrial is going to wreak havoc in the Smurf Village…

47:00 – 58:31 – Xì Trum Hieàn Thì Gaëp Laønh
Handy Smurf has saved Clumsy from a horrible fate. Clumsy swears eternal devotion to his savior and does his best to repay his debt…With awkward results. A clever scheme is needed to stop Clumsy’s well-meant catastrophes…

Xem Thêm Video ►
Đăng ký Tại đây ►

Truy cập Trang web của Chúng tôi ►
Gặp các Xì Trum ►
Vui đùa và Trò chơi ►
Instagram ►

Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của bạn, chúng tôi luôn cảm kích việc xếp hạng video và để lại bình luận!

Xì Trum
Sê-ri dành cho trẻ em này tiếp nối những cuộc phiêu lưu của các Xì Trum, những sinh vật màu xanh dương bé nhỏ sống tại một ngôi làng yên bình và cố gắng đánh lừa lão Gargamel xấu xa.

Nguồn: https://arizonacelebrationoflights.com

Xem thêm bài viết khác: https://arizonacelebrationoflights.com/phim/

Article Categories:
Phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *